Tilbud om hjelp/råd/anbefalinger om gjeldrådgivning og gjeldsordning

Forum for gjeldsproblemer. Boliglån, kredittkortgjeld, forbruksgjeld, spillegjeld. Gjeldsordning og refinansiering.
Svar
TBergh
Innlegg: 62
Registrert: 2020-02-26 00:36

Tilbud om hjelp/råd/anbefalinger om gjeldrådgivning og gjeldsordning

Legg inn av TBergh » 2020-10-06 13:56

Hei
Tilbud om hjelp/bistand vedrørende alt innen gjelds-, forhandlinger og ordninger.
Dette er meg. Jeg heter Tore Berg, og begynte med gjeldsrådgivning, i det forrige årtusen, nærmere bestemt i juni 1991, i Gjeldskriseaksjonen’91, som ble startet av advokatene Loen Bodd og Jo Frydenberg.
Staten v/ Barne-, og familiedept. overtok stafettpinnen fra Gjeldskriseaksjonen’91.
Dette var et 3 – treårig prosjekt. Det ble kalt Forbrukernes Økonomiske Rådgivningstjeneste, forkortet til FØR. FØR var underlagt hhv Forbrukerrådet, som var og er underlagt Barne-, og familiedept, (dept. er forkortelsen for departement). FØR ble på et senere tidspunkt lagt direkte under Barne-, og familiedept. Gjeldskriseaksjonen ’91 ble avviklet da Barne-, og familiedept. overtok.

Jeg begynte i FØR. da det ble startet 02.10.91, og arbeidet der frem til FØR ble avviklet i januar 1994. Etablerte eget firma i 1994, ØkoStat DA, og fortsatte som privat gjeldsrådgiver. Hele tiden hadde jeg et meget nært samarbeid med nå avdøde adv. J. Frydenberg.
Han ble en nær venn og lærte meg mye om forhandlingsmetoder, lovforståelse m.m.
Jeg har også vært oppnevnt som medhjelper for namsmannen, i gjeldsordningssaker og ført saker i namsretten (Nå Tingretten) og lagmannsretten.
Jeg har skrevet i nettforumet Pengevett, under samme TBergh, som jeg bruker her.
Jeg ga råd, tips og veiledning og laget utkast til klager på trekk i lønn og andre ting som hørte sammen med gjeldsrådgivning. Dette var gratis hjelp, via e-post og eventuelt telefon.
Jeg begynte å hjelpe konkret i 2012. Har klart å få til 4 – fire utenrettslige gjeldsordninger.
Har klart å få regulert trekk i lønn ned eller stanset.
Dagens situasjon pr 26.02.20.
Har hjulpet en fra januar 2016 med å utforme sak mot lovstridige utleggstrekk fra skatteoppkreveren. Saken ble vunnet, men skatteoppkreveren krenket kjennelse.
Har hjulpet vedkommende med hele prosedyren med å søke om gjeldsforhandlinger, utarbeide og lage beregninger til både frivillig og tvungen gjeldsordning
Har hjulpet med å utforme tilsvar på anke av den tvungne ordningen.
Lagmannsretten avviste anken, pr 31.01.20. Kreditor har nå fire ukers ankefrist, over at deres anke er avvist av lagmannsretten.
Har nesten all litteratur om gjeldsordning, lovforarbeider m.m.
Pr nå hjelper jeg en annen fam. med samme, stanset lønnstrekk i forbindelse med jul og nyttår i
år 2019.12.14. Skal bistå med råd, tips skriving av diverse dok. og hjelpe til med søknad om
gjeldsforhandlinger, og videre helt til husstanden har fått en gjeldsordning.

Du kan kontakte meg på min e-post ang. din sak.
Jeg kan ikke føre en sak for retten, da jeg ikke er noen juridisk utdannelse.
Hvis du trenger økonomis hjelp, gjeldsordning, må jeg ha full innsikt i din økonomi.
Jeg trenger også å få opplyst husstandens personalia, fullt navn, og fødselsdato, IKKE personnummer.

Hvis du har henvendt deg til meg og ikke hører noe, så vennligst purr på svar.
Jeg har stor pågang med forespørsel om bistand

Hjelpen bygger på full tillitt. Den informasjonen du oppgi vil jeg legge til grunn at er fakta i saken.

Hjelpen bistanden er gratis
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

Svar