Gjeldsordning utenlandsk gjeld

Forum for gjeldsproblemer. Boliglån, kredittkortgjeld, forbruksgjeld, spillegjeld. Gjeldsordning og refinansiering.
Svar
JoachimVonAnd
Innlegg: 4
Registrert: 2021-11-05 20:23

Gjeldsordning utenlandsk gjeld

Legg inn av JoachimVonAnd » 2021-11-05 20:34

Hei,

Jeg lurer på om det er mulig å få gjeldsordning når jeg har utenlandsk gjeld? Jeg lurer også på om min samboer kan bli involvert i betalingene eller om inntekten til samboeren min vil kunne påvirke vurderingen av en evt. gjeldsordning? (All gjeld står i mitt navn), samboer tjener ikke mye og ønsker ikke å ta del i det.

Takker for all hjelp jeg kan få!

TBergh
Innlegg: 52
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning utenlandsk gjeld

Legg inn av TBergh » 2021-11-05 22:50

Hei.
Ja det er mulig å få til en rettslig gjeldsordning vedrørende utenlandsk gjeld. Men kun en frivillig rettslig ordning. Men du kan ikke få en tvungen ordning, da norsk rett ikke har noen juridsk makt til å tvingen en utenlandsk kreditor til å gåta et forslg.

Nei. din samboer kan ikke og vil ikke bli innblandet i din gjeld. Det er kun de/n som har undertegnet på gjeldsbrevet, kredittkortet eller forbrukerlånet som er nsvarlig for gjelden.
Imidlertid vil det bli tatt hensyn til din samboers inntekt, i den forstand at du som får gjeldsordningen vil få noen få kr mindre pr mnd til livsopphold, da dere begge skal dele alle fellesutgifter, så som strøm, innboforsikring, eventuelt dele på utgiftene til barn.

Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

JoachimVonAnd
Innlegg: 4
Registrert: 2021-11-05 20:23

Re: Gjeldsordning utenlandsk gjeld

Legg inn av JoachimVonAnd » 2021-11-06 19:22

Tusen takk for svar! Hva menes med frivillig gjeldsordning? Kan den løpe over 20 år, eller? I prinsippet kan kreditor vel nekte rentefritak og andre ting som er til fordel for skyldner. Jeg har ikke lyst til å bli fanget i gjelden resten av livet.

TBergh
Innlegg: 52
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning utenlandsk gjeld

Legg inn av TBergh » 2021-11-07 07:44

Hei, igjen.
Gjeldsordningsloven har 3 - tre "stadier" av gjeldsordning.
Først må du gjennom en forhandlingsperiode på 4 - fire mnd. Kan forlenges til 5 - fem mnd av namsmannen.
Den første forhandlingsperioden forhandler du om en frivillig gjeldsordninge. Dvs. at alle dine kreditorer godtar det forslaget du har lagt frem.
Hvis de ikke godtar dette forslaget kan/skal du søke om en tvungen ordning.
Hvis alt er i orden med det tvungne forslaget du har utarbeidet, så vil tingretten si: Forslaget er i hht til gjeldsordningslovens bestemmelser, så kreditorene må da godta ordningen. Retten tvinger kreditorene til å godta forslaget. Derav navnet tvungen gjeldsordning.
En normal gjeldsordningsperiode skal være på 5 - fem år.
Men den kan utvides til maksimalt 10 - ti år, men da kun ved tungtveiende grunner.
Tungtveiende grunner vil variere mye fra sak til sak.

Her er lenke til gjeldsordningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99
Last ned loven (gol.) Denne finner du på Lovdata.

Last ned fra nettet
Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven)
Kopier de nedenforstående lenkene inn i nettleseren
https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-p ... k/?p=25215

og
Ot prp. nr 155 (2012–2013) Dette er lovforarbeidene til gol. Her vil du finne ut hva lovgiverne har ment, tenkt og hvilke argumenter som ligger til grunn for hvorfor loven er utformet, skrevet slik den er blitt skrevet.
Klikk på lenken under
https://www.regjeringen.no/no/dokumente ... 6471/?ch=1

Delt ikraftsetting av lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.,
Her vil du finne opplysninger om hva livsoppholdssatsen skal inneholde og hva du har krav på i tillegg til livsoppholdssatsene.
Klikk på lenken under
https://www.regjeringen.no/globalassets ... 30614.docx.

Jeg anbefaler deg å lese ot. prp. da det er her du vil finne lovgivernes argumenter for hva og hvorfor med loven
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

JoachimVonAnd
Innlegg: 4
Registrert: 2021-11-05 20:23

Re: Gjeldsordning utenlandsk gjeld

Legg inn av JoachimVonAnd » 2021-11-07 12:06

Tusen takk for utfyllende svar - og links!

JoachimVonAnd
Innlegg: 4
Registrert: 2021-11-05 20:23

Re: Gjeldsordning utenlandsk gjeld

Legg inn av JoachimVonAnd » 2021-11-08 07:39

Er det mulig for deg å se på hvordan jeg kan lage en nedbetalingsplan/forelsag til nedbetaling? Jeg går til gjeldsrådgiver hos Nav, men vi er allerede oppe i 7,5 år. Hvis ja, hvor henvender jeg meg, og hvilke opplysninger skal du ha?

TBergh
Innlegg: 52
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning utenlandsk gjeld

Legg inn av TBergh » 2021-11-11 02:29

Hei.
Du finner meg her.
Nedesrt finner du min e-postadresse.
Bruk den
viewtopic.php?f=4&t=52

Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

Svar