Mistenkelig Conecto (Sparebank 1) gjeld

Forum for gjeldsproblemer. Boliglån, kredittkortgjeld, forbruksgjeld, spillegjeld. Gjeldsordning og refinansiering.
Svar
TAAW
Innlegg: 1
Registrert: 2020-08-31 17:31

Mistenkelig Conecto (Sparebank 1) gjeld

Legg inn av TAAW » 2020-11-01 21:41

Moren min har en del gjeld som jeg prøver å med å ordne opp.

Jeg har sjekket profilen hennes på Gjeldsregisteret.com og der er hun registrert med en kredittgrense på 60 000.kr hos Sparebank1 Kreditt.

Før jeg hadde lest meg opp om gjeld og alt det innebærer, trodde jeg at dette betydde at hun hadde gjeld hos Sparebank1. Etter å ha brukt evigheter på å finne Inkassoselskapet Sparebank1 bruker (underlig at det er vanskelig å finne den rette nettsiden for å logge seg inn som privatkunde og se inkassosakene man har hos dem) fant jeg ut at mor skylder Conecto 52 192.kr i omkostninger.

Dette mener jeg er mistenksomt ettersom denne gjelden ikke registrert noe annet sted; ikke hos Gjeldsregisteret eller hos Norskgjeld.no
Jeg syntes også hvordan nettsiden deres er formattert er rart, de har ikke publisert dokumenter, slik som Lindorff har, og "informasjonen" som ligger ute på siden er rar (se bildene vedlagt).
Saldo Conecto.png
Saldo Conecto.png (115.18 kiB) Vist 203 ganger
Brev Conecto.png
Brev Conecto.png (70.48 kiB) Vist 203 ganger
Aktiviteter Conecto.png
Aktiviteter Conecto.png (84.13 kiB) Vist 203 ganger
Kredittgrensen på 60 000.kr som er oppført er også underlig, mor er ikke kunde i Sparebank 1 og fjernet for flere år siden kredittkort-avtalen hun hadde hos dem. Jeg kontaktet dem 31 august angående kredittgrensen som er oppført via epost men de svarte aldri.

Jeg lurte på om noen har noen råd om hvordan vi burde opptre for å løse dette? Burde vi kontakte Conecto eller Finansklagenemda eller kontakte noen andre?

TBergh
Innlegg: 10
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Mistenkelig Conecto (Sparebank 1) gjeld

Legg inn av TBergh » 2020-11-21 20:13

Hei.
Du opplyser at du kontaktet Sparebank 1, den 31.08.20 vedrørende saken.

Først av alt trenger du en fullmakt.
Denne fullmakten må inneholde din mors og ditt fulle navn, samt fødselsdato, for dere begge.
Så MÅ fullmakten inneholde denne eller en tilsvarende ordlyd:

FULLMAKT

Jeg, Minmors Navn, født 01.01.1960, heretter kalt fullmaktsutsteder, gir med dette min datter, Datters Navn født 01.01.1985, heretter kalt fullmektig, slik fullmakt den (dagens dato).

Fullmaktsutsteder, gir med dette den fullmektige, rett til, uhindret av lovbestemt taushetsplikt, å legge frem og innhente all relevant og nødvendig informasjon om fullmaktsutsteders økonomi, inn for alle offentlige og private kreditorer, da den fullmektige hjelper/bistår fullmaktsutsteder med å få oversikt over fullmaktsutsteders økonomi.


Dato: ___/___ 2020 Sted:______________________


________________________________ ___________________________
Fullmaktsutsteders fulle navn i blokkbokstaver Fullmektiges fulle navn i blokkbokstaver

Hvis du skal møte opp personlig et sted, må du ha med et identifikasjonsdokument som viser bilde og underskriften til din mor.
F.eks. førerkort, pass, bankkort.
Ved skriftlig henvendelse må du vedlegge fullmakten. NB!!! Begge må underskrive fullmakten med kulepenn. Du må ikke kopiere opp en fullmakt som er allerede er undertegnet.

Da vil ikke fullmakten være juridisk i orden. Den må være etterkontrollerbar. Det vil den ikke være hvis underskriftene er kopiert.

Du bør ikke sende slike forespørsler pr e-post, men på papir, bl.a. pga. underskrifter.

Hvis du ikke vedla fullmakt ved henvendelsen den 31.08, ber du om unnskyldning, og nå viser selvfølgelig til den vedlagte fullmakten.
Vær høflig, da kan ingen bli fornærmet, støtt eller krenket.

Skriv alltid De, Dem Deres bank osv.

Det du gjør er å purre på saken.


Saken gjelder: Forespørsel om (din mors navn) økonomiske status i Sparebank 1

Hjelper: Ditt fulle navn
Din gate/veinavn
Telefonnr
Postnr og sted
e-post


Jeg viser til mitt brev / e-post datert 31.08.2020, hvor jeg rettet en forespørsel til Deres bank, Sparebank 1, vedrørende min mors økonomi. (Så oppgir du din mors fulle navn, og fødselsdato. i brevet/e-posten)
Jf. vedlagte fullmakt.

(Hvis du ikke vedla en fullmakt, skriver du at du beklager at du ikke var klar over at dette var nødvendig.)
Jeg beklager at jeg ved min første forespørsel ikke la ved fullmakt, som bekrefter at min mor har gitt meg tillatelse til å hjelpe henne med å få en total oversikt over hennes økonomi.

Jeg har full forståelse at svar på min henvendelse vil kunne ta lengre tid enn normalt, grunnet disse Covid-19 tider.

Jeg kan ikke se å ha mottatt noe svar på min henvendelse, og tar derfor kontakt med Deres bank, Sparebank 1, på nytt.
Jf. vedlagte opprinnelige forespørselen din

Så ber du om en forklaring på hvorfor min mor står oppført med….. og det eller de tingene du lurer på.
Vedlegg de samme utskriftene som du har vedlagt her på Pengenettet.

Kreditt på kr 60 000,00
Min mor er oppført i Gjeldsrgisteret.com med en kredittgrense på kr 60 000,00 – kroner sekstitusen.
Jeg ber om å få en redegjørelse på og forklart hvorfor min mor står oppført med en, etter det jeg kan skjønne er en aktiv kreditt på kr 60 000,00 – kroner seksti tusen.

Jeg ber om få en nærmere redegjørelse for dette forholdet da jeg, slik jeg har forstått det, har fått en helt klar forståelse av at min mor har avsluttet sitt kundeforhold til Deres bank, Sparebank 1. (oppgi dato eller år).

Conecto – omkostninger.
Etter det jeg kan forstå så bruker Sparebank 1, Conecto, som sitt fremmedinkassoselskap,
Dette er bakgrunnen til at jeg henvender meg direkte til Deres bank, Sparebank 1.

Med bakgrunn i foranstående ber jeg derfor om å få en redegjørelse for hvorfor min mor står oppført med et krav fra Conecto, som skyldes omkostninger. Kravet størrelse er oppgitt til kr.52 192,00 kroner femtitotusen etthundre og nittito.

Jeg ber også om at de forkortelsene som står under kolonnenr. 2 – to, sette fra venstre side mot høyere, Handling, blir nærmere forklart.

Andre opplysninger.
Videre ber jeg om å få oppgitt hvilket andre person,- og økonomiske opplysninger Sparebank 1og Conecto har om min mor, og hvorfor.
Dette sett i ly av at hennes kundeforhold er avslutte for mer enn 1 – 2 – 3 år siden????

Antall visninger.
Jeg ber også om at det blir forklart hva det betyr at det står: Vist 167 ganger
Jf. nedenforstående uthevet tekst hentet fra skjermdump/skjermkopi
Saldo Conecto.png (115.18 kiB) Vist 167 ganger


Er det, i denne forespørselen forhold som kan fremstå som feil, uforståelige og/eller uklare, ber jeg om at De tar kontakt med meg pr brev til min tidligere foranstående oppgitte adresse.

På forhånd takk.

Jeg imøteser Deres snarlige svar.


Vedlegg: Fullmakt.
Utskrift fra Conectos nettsider, opplysninger om (din mors fulle navn)

_________________________
Ditt fulle navn med blokkbokstaver.

Det er viktig at beløp gjentas med bokstaver, for å unngå misforståelser.
Dette er skrevet veldig formelt og «oppstyltet». Men dette er denne typen språk / tekst som kan virke


Kommentarer til utskriftene.
Jeg ser at årstallet 2016 vises på alle bildene.
Skulle det vise seg at dette faktisk er omkostninger som din mor skal betale, da skal og må du be om rettsgrunnlaget, samt all annen dokumentasjon for at krevet ikke er foreldet.

Når du har mottatt det du etterlyser av dokumenter, da tar du ny kontakt, og påstår at din mor aldri har mottatt noen form for krav, hverken fra Conecto eller Sparebank 1, samtidig som du etterlyser dokumentasjon for at slike krav er sendt til din mor.

Hvis Conecto og/eller Sparebank 1, ikke kan dokumentere at det er sendt krav, skal du fastholde din uttalelse, og kreve at Conecto eller Sparebank 1 reduserer krav, GRUNNET UTVIST PASSIVITET fra kreditors side. Krev at alt av renter, og andre omkostninger, som er eldre enn 3 – tre år slettes.
Krev også en spesifisert oversikt over når de forskjellige renter og alle andre omkostninger er påløpt. Denne oversikten skal inneholde absolutt alle detaljer om når den «enkelte kronen og øre» er blitt lagt til kravet.
Be også om å få oppgitt hvilke lån, kreditter disse omkostningene har som opprinnelse.

Dette er noe du har krav på å få opplyst. Dette vil medføre mye ekstraarbeid, og når det tydeligvis ikke har skjedd noe på nesten 4 – fire år, så er ikke saken prioritert. Så mye ekstraarbeid, kan kanskje medføre at de ikke har tid råd til å gi deg svar på alle disse spørsmålene.
Da kan det hende at hel kravet blir slettet.
Men det siste er spekulasjoner, men jeg har selv hatt en sak, hvor alle disse forespørselen ble for mye arbeid, og dermed «kostet mer enn det smakte», så hele kravet ble slettet. Det kravet var på noe over kr 23 000,00. (Hvis jeg husker riktig. Det var langt fra så stort som dette kravet)

Håper du synes du har fått svar på det du lurte på

Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

Svar