Pengenett - Registrering

Ved å registrere bruker hos «Pengenett» godtar du følgende vilkår:

Du godtar at informasjon du oppgir lagres i en database av pengenett.com og at websiden bruker cookies for å huske sesjonen din. Data som lagres i databasen omfatter brukernavn, epost-adresse, IP-adresser, forumposter og meldinger som sendes mellom brukere på forumet. Pengenett.com vil aldri dele din epost-adresse til tredjeparter eller sende deg reklame på epost.

Du godtar å avstå fra å legge inn hatefullt, truende, seksuelt støtende materiale eller annet materiale som kan være i strid med lover og regler i landet du bor i eller landet der pengenett.com holder til, eller internasjonale lover og konvensjoner. Du godtar at pengenett.com har rett til når som helst å fjerne, redigere, flytte eller lukke alle emner.

Brudd på vilkårene kan føre til at du blir permanent utestengt.